Hvorfor vælge os?

CAREMORE

Forsikringsmæglerne CAREMORE har rødder i en af Danmarks ældste
forsikringsmæglervirksomheder.

Vi har mangeårig erfaring med rådgivning og servicering af mellemstore
erhvervsvirksomheder – og samarbejder med alle betydende danske og
flere udenlandske forsikringsselskaber.

Vores rådgivere er uvildige og godkendt af Finanstilsynet som mæglere
og omfattet af en professionel ansvarsforsikring til dækning af det ansvar
som påhviler os som følge af vores rådgivning.

Vi er medlem af Forsikringsmæglerforeningen.

Vi tilbyder også sparring og rådgivning til dine ansatte.
> Læs mere om medarbejderaftaler

CARE MORE

Vores navn er vores varemærke og det som gør os unikke. CAREMORE.

Vores holdning er, at du skal bruge tid på din forretning og ikke på dine
forsikringer. Derfor gør vi meget for, at du skal gøre mindre.

Vi har forenklet skadesbehandlingen og ryddet op i papirgangene. Og får
du en skade, løser vi opgaven personligt og hurtigt – og helt enkelt.

Vi engagerer os ofte dybt i det enkelte kundeforhold giver uvildig og
uformel sparring og rådgivning, der skaber langvarige kunderelationer.
Fordi vi "CARE MORE".